PŁATNOŚCI

Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu uiszcza opłatę przelewem na konto:

numer konta bankowego: 71 1050 1386 1000 0092 2815 3103 (ING Bank Śląski), IBAN: PL 71 1050 1386 1000 0092 2815 3103

dane: Aleksandra Pomorska, ul. Strzybnicka 6/18, 42-609 Tarnowskie Góry